For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Anne-Marie Villa, HR-leder i Asplan Viak

Asplan Viak ruster for fremtidens kompetansebehov

Foto: Jostein Hognes

Samfunnet vårt står overfor en rekke utfordringer og endringstakten har aldri vært større. Som rådgivere ruster vi kompetansen for å ligge foran.

– Asplan Viak er en kompetansebedrift. Derfor stiller vi høye krav til menneskene vi knytter til oss – våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Som ansatt i et av landets ledende rådgivingsselskaper handler det om å være fremst i det du gjør, sier Asplan Viaks HR-leder Anne-Marie Villa.

2019 var året Asplan Viak rundet over 1.000 ansatte. Med om lag 200 rekrutteringer, var det også året vi satte rekord i antall nyansatte. Både gjennom strategiske oppkjøp, men også gjennom en målrettet rekruttering.

Konkurransedyktig tverrfaglighet
– Endringstakten i samfunnet vårt har aldri vært større. Vi vet at våre fremtidige medarbeidere vil måtte løse utfordringer vi per i dag ikke en gang har hørt om. For å være fremst i det vi gjør, ser vi et økende behov for en stadig bredere fagsammensetning. Det siste året har derfor en rekke yrker som tradisjonelt sett ikke forbindes med rådgivningsfagene blitt en del av selskapet.

Bioteknologer, meteorologer, oseanologer, religionssosiologer og samfunnsgeografer er eksempler på kompetanse vi knyttet til oss gjennom 2019. I årene som kommer tror vi at en hel rekke andre fagbakgrunner blir å finne blant våre rådgivere, sier Villa.

For en av Asplan Viaks store styrker er nettopp en bred, tverrfaglig sammensetting.
– I begrepet tverrfaglig ligger det hos oss en helhetlig tilnærming til samfunnsutvikling som har lang tradisjon hos oss og går helt tilbake til våre gründere. En tilnærming vi ser blir stadig mer aktuell og som fordrer at vi danner stadig nye samarbeidskonstellasjoner.

Lokal tilstedeværelse
Å forme samfunnet gjennom å se mennesket er selskapets misjon.

– Det ligger stor stolthet i dette som er vårt samfunnsoppdrag; å lage de beste løsningene for menneskene som berøres av våre prosjekter og samfunnet de lever i. Vi lager ikke sykehjem for entreprenører, vi gjør det for beboerne. Vi lager ikke skoler for kommuner eller utbyggere, vi gjør det for elevene, sier Villa.

Asplan Viak har 31 kontorer i Norge, spredt fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
– Lokal forankring er viktig for oss. Når vi skal legge føringer for hvordan samfunnet utvikler seg er det viktig at vi faktisk er til stede i de områdene vi arbeider. Vi må ha god kjennskap til markedet og kunden som finnes på de ulike stedene vi arbeider.

Stolte medarbeidere
Interne undersøkelser viser at medarbeiderne i Asplan Viak er stolte av å jobbe i selskapet.

Stor faglig takhøyde, forsknings- og utviklingsprosjekter og gode muligheter for kompetanseutvikling mener Villa er noen av de viktigste grunnene til at Asplan Viaks medarbeidere er så fornøyde.

– Hos oss finner du høy kompetanse og et glødende engasjement for fag og samfunnsutvikling. Selskapet har et sterkt bærekraftsfokus, noe våre medarbeidere verdsetter høyt. I tillegg har vi en raus, uformell og inkluderende kultur, som gjør Asplan Viak til et sted hvor mange medarbeidere velger å bli lenge, sier HR-leder Anne-Marie Villa.