For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Per Christian Randgaard, Divisjonsdirektør for bygg og infrastruktur.

Sammen bygger vi for fremtiden

Foto: Erik Burås

Markedet for bygg og infrastruktur har vært gjennomgående godt i 2019. Vi har forsterket og økt vår kompetanse betraktelig, og befestet vår rolle som premissleverandør i flere store samfunnsoppdrag. 

Innenfor området bygg og infrastruktur har vi opplevd stor vekst i 2019. Divisjonen har ansatt 132 nye medarbeidere, hvorav 49 av disse kom inn i firmaet via strategisk viktige oppkjøp. Medarbeiderne fra Ingeniør Per Rasmussen AS (IPRAS) og Structor Bergen har gitt oss etterlengtet kapasitet innen nøkkelfagene elektro og VVS. Det har økt Asplan Viaks robusthet, sikret kvalitet og gjort oss mer konkurransedyktig.

Vårt samfunnsoppdrag
Året har også gitt oss flere nye og spennende oppdrag innen kjerneområdene vann, samferdsel og bad. Blant annet er vi svært stolte av å være totalleverandør til Tromsøbadet, som åpnet dørene høsten 2019. Å bygge folkebad ala Tromsøbadet som fremmer folkehelse, er et av Asplan Viaks viktige satsingsområder.

Asplan Viak er totalleverandør til Tromsøbadet, et av landets mest moderne badeanlegg. Foto: Asplan Viak

Et annet viktig samfunnsoppdrag vi som rådgivere har, er å aktivt jobbe for å bringe vår faglige innsikt inn i samfunnsdebatten. Særlig der hvor vi sitter med spisskompetanse og kan bidra med løsninger – enten alene eller med samarbeidspartnere. I år har vi aktivt brukt frokostarrangementer som virkemiddel til dette. Eksempelvis har våre frokostmøter sammen med RIF bidratt til oppmerksomhet rundt vannsikkerhet og sårbarhet i vannforsyningen. Klimatilpasning, digitalisering, teknologi, overvannshåndtering og bærekraft er eksempel på andre temaer vi har rettet oppmerksomhet mot i 2019 –  noe vi vil fortsette med i årene som kommer.

Asplan Viak leverer
Som leverandør innen samfunnskritiske tjenesteområder som f.eks. vann, vei og avløp har Asplan Viak et stort ansvar. Enten som utvikler av den mest brukte rensemetoden i vannbehandling, Moldeprosessen. En metode som skal benyttes i norgeshistoriens største vann- og avløpsprosjekt, Ny vannforsyning Oslo, hvor Asplan Viak er ansvarlige for prosessanlegg. Eller i de løsningene vi leverer til store oppdragsgivere som Statsbygg, Nye Veier eller Forsvarsbygg.

Dette gjør Asplan Viak til en viktig aktør når store samfunnsoppdrag skal løses. En posisjon vi vil bygge videre på og befeste i tiden fremover, enten alene eller som en strategisk og viktig samarbeidspartner.

I teten digitalt
I tillegg til å levere faglig gode løsninger, leder vi an innen digital utvikling. Som rådgivere er det avgjørende å kunne levere nytenkende, samt å utvikle og heve kvaliteten i prosjektene gjennom bruk av moderne, digitale verktøy og løsninger. Vi er stolt over å kunne tilby, ikke bare noen av de faglig sterkeste, men også noen av de mest nysgjerrige og innovative rådgiverne.

Et godt eksempel på dette er undervannsrestauranten Under, hvor våre rådgivere brukte verktøy som FEM-design for å løse en usedvanlig teknisk krevende prosjekteringsoppgave som er uten sidestykke her til lands. Et prosjektarbeid som sikret oss Betongtavlen 2019 og stor internasjonal oppmerksomhet. Vår BIM-satsing og bruk av andre innovative, digitale verktøy fortsetter for fullt inn i 2020-årene også.

Med endringsvilje, nysgjerrighet og økende faglig kompetanse fortsetter vi i Asplan Viak å bygge for fremtiden.