For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Slik former vi arkitekturen i Norge – Oslo bys arkitekturpris til Vega Scene

Foto: Gitte Paulsbo

Vega Scene er et levende kultur-, kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Trolig landets eneste kulturhus med et eget økosystem på taket. I 2019 vant bygget Oslo bys arkitekturpris.

– Å vinne Oslo bys arkitekturpris er stort for oss!  Vi er veldig stolte. Juryen begrunnet seieren med at det er et bygg som gir stor merverdi til nabolaget – det er åpent og transparent og innbyr til aktivitet gjennom hele døgnet, sier divisjonsdirektør for plan og arkitektur i Asplan Viak, Lise Haaland Eriksen.

Bærekraftig bygg
Vega Scene er svært bærekraftig i bred forstand – både økonomisk, sosialt og miljømessig. Det er lagt stor vekt på alle de tre elementene i bærekraftsbegrepet – bygget er laget med et stramt budsjett, miljøvennlige løsninger og med brukeren og nabolaget i sentrum.

Blågrønt tak og BREEAM-klassifisert
Asplan Viak har bidratt med mange fag i dette prosjektet: Arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og energi og miljø. Vega Scene er oppført som et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader, og er som første kulturbygg i Norge sertifisert som BREEAM very good. Bygget er også prosjektert med et blågrønt tak, der jordblandingen og plantene er valgt ut i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det banebrytende taket er i stand til å håndtere fremtidens 20-års regnhendelser (dagens 200-års regn).

Foto: Åse Holte

Et bygg for alle
Vega Scene er en uavhengig arena for visning av kvalitetsfilm og et visningssted for nyskrevet dramatikk gjerne knyttet til dagsaktuelle temaer. Forestillinger i kino- og teatersal skal ofte følges opp av andre aktiviteter i huset, og det er lagt betydelig vekt på supplerende fasiliteter utenfor salene som romslige publikumsarealer og en egen debattsal. Fasadene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Dette er uvanlige kvaliteter for funksjoner som ofte legges til kjellerarealer. Med Vega scene har byen fått et åpent og pulserende kultursenter samtidig som byen har fått et fargerikt, vakkert men ujålete bygg – et riktig og viktig bygg for Hausmannskvartalet.

Foto: Asplan Viak