For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Slik former vi storbyenes hverdagsliv – Torget og Bryggen i Bergen

Illustrasjon: Asplan Viak, Rodeo, Sanden+Hodnekvam, Zenisk og Studio Holmedal

Prosjektet «Mot Vågen» vant konkurransen om å utforme Torget og Bryggen i Bergen. Vinnerforslaget tar Torget og Bryggen inn som en større del av bergensernes hverdagsliv, og fotgjengere, syklister og kollektivreisende får prioritet.

Prosjektteamet ønsket at Torget og Bryggen skulle spille en enda viktigere rolle i bergensernes hverdagsliv. Gjennom ny programmering av byrommene vil innbyggerne og de besøkende oppleve at fotgjengere, syklister og kollektivreisende blir prioritert i området.

Nærhet til vannet
Ny mobilitet, levende kulturmiljø, nærhet til vannet og mangfoldig byliv har vært viktige fokusområder i prosjektet «Mot Vågen», og området berikes med nye, attraktive oppholdssteder og aktiviteter.

Illustrasjon: Asplan Viak, Rodeo, Sanden+Hodnekvam, Zenisk og Studio Holmedal

Asplan Viak leder prosjektteamet
Byrommene Torget og Bryggen skal utformes av et team bestående av Asplan Viak, Rodeo arkitekter, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal. Landskapsarkitekt Inge Dahlmann i Asplan Viak har ledet teamet, som gjennom hele konkurranseperioden har dratt veksler på et bredt sammensatt ressursteam med noen av landets ledende fagpersoner innen kulturminnevern, trafikk, byplanlegging, byromsbelysning og produktdesign.