For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Slik planlegger vi ny E18 – fra Dørdal til Grimstad i rekordfart

Foto: Trimble

Asplan Viak og Rambøll samarbeider på oppdrag for Nye Veier med å planlegge deler av Norges viktigste hovedvei. Nye digitale virkemidler har gjort planleggingen dobbelt så rask som i vanlige planprosesser.

Vi arbeider med kommunedelplan med konsekvensutredning for om lag 75 km ny E18-motorvei gjennom åtte kommuner i Aust-Agder og Telemark. Dette er det største prosjektet som organiseres med et interkommunalt plansamarbeid siden plan- og bygningsloven åpnet for det.

Innovative løsninger og ny teknologi
Det å utarbeide planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning for et så stort område, gjennom flere fylker og kommuner på så kort tid, har krevd bruk av innovative løsninger og ny teknologi. Programmet Trimble Quantm har hjulpet veiplanleggerne med å automatisk utarbeide flere veglinjer som er optimalisert og tilpasset både terrenget og miljøverdier. Det er også opprettet en medvirkningsportal i ArcGIS-Online som både informerer publikum og brukes til håndtering av høringsinnspill til planen.

Firefelts fra Oslo til Kristiansand
Delstrekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad er de to siste under planlegging for en fire-felts motorvei fra Oslo til Kristiansand. Delstrekningene er nå under felles planlegging gjennom et interkommunalt samarbeid mellom Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Illustrasjon: Asplan Viak