For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Slik sikrer vi ny vannforsyning til Oslos befolkning

Illustrasjon: Oslo kommune

I norgeshistoriens største vann- og avløpsprosjekt skal Asplan Viak prosjektere et helt nytt vannbehandlingsanlegg for innbyggerne i hovedstaden. Gigantprosjektet vil bruke Moldeprosessen, som er utviklet av Asplan Viak.

Oslo er Europas raskest voksende by. Dagens vannforsyning avhenger 90 % av vann fra Maridalsvannet og er derfor svært sårbar for hendelser. For å sikre befolkningen en tilfredsstillende drikkevannsforsyning, skal det bygges en 19 kilometer lang tunnel som henter vann fra Holsfjorden.

Spisskompetanse på prosessanlegg
Multiconsult vant kontrakten og med seg på laget har de Cowi og Asplan Viak. Vår spisskompetanse innen vannbehandlingsanlegg og renseprosesser har gjort oss ansvarlig for delkontrakten som omfatter tekniske installasjoner for vannbehandlingsanlegg på Huseby. Under Husebyskogen i Oslo skal det bygges et vannbehandlingsanlegg i fjell. Arbeidene består av prosessanlegg, maskin, elektro, VVS og SRO-anlegg.

Illustrasjon: Oslo kommune

Historisk størrelse
Gigantprosjektet vil bruke Moldeprosessen, som er utviklet av Asplan Viak, og er en foretrukket prosess i mange av de nye vannverksprosjektene som nå pågår. Hovedstadens nye vannverk blir en historisk rekord for Moldeprosessen. Anlegget blir 4-5 ganger så stort som nr. 2 på listen over Moldeprosess-anlegg.  Prosjektet er en av de største investeringene i kommune-Norge noensinne og er planlagt ferdigstilt i 2028.