For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Produsert av Brand Studio for Asplan Viak

Slik skal ekspertene håndtere klima- og naturmangfoldkrisen

Foto: Asplan Viak

– Naturen har blitt nedprioritert i byer og tettsteder og resultatet er katastrofalt. Nå ser vi at økosystemet vårt endrer seg drastisk, og det gjør meg livredd, sier Asplan Viaks byøkolog Rune Skeie.

– Likevel er jeg kjempeoptimist, legger han til med et smil.

Skeie er landskapsarkitekt og fagansvarlig for byøkologi i Asplan Viak. Sammen med blant andre dr. ing. Kim Haukeland Paus, en av landets fremste eksperter på overvannshåndtering, jobber han for å finne bærekraftige måter å utvikle byer og steder på.

– Det handler bare om å ta naturen tilbake til byen igjen, sier Skeie entusiastisk.

Paus fortsetter, med samme engasjement.

– Vi står overfor massive klimautfordringer i byene våre. Her blir vi stadig flere, dermed bygger vi stadig tettere. Vi asfalterer overflatene slik at de får plass til enda flere biler, busser, trikker og sykler. Samtidig forventer vi at gamle, utdaterte og underdimensjonerte avløpssystemer skal ta unna for en stadig økende vannmengde. Det fungerer ikke – og det må vi vel snart ha sett nok eksempler på.

Asplan Viak ønsker å ta naturen tilbake til byen. Illustrasjon: MAD, Asplan Viak og Landskap +

Asplan Viak ønsker å ta naturen tilbake til byen.
Både landskapsarkitekten og VA-ingeniøren er skjønt enige. Løsningen på både dagens og fremtidens utfordringer knyttet til klimaendringer, overvann og tap av artsmangfold – er naturen.

– De prosessene som foregår i naturen er ganske så perfekte. Det haster med å få mer natur inn i byen. Vi må betrakte byene våre som egne økosystemer og skape rom for naturen i byen. Det handler om å legge til rette for at naturens egne prosesser skal kunne foregå i samspill med oss mennesker, forklarer Paus.

Vega Scene – verdens eneste kulturhus med eget økosystem?
Å gå tilbake til naturen i byplanleggingen – etter mange tiår i motsatt retning, er en kreativ øvelse som løses best med en tverrfaglig tilnærming. Rådgiverne Skeie og Paus, begge ledende innenfor sine respektive fagfelt, sitter med en rekke eksempler på prosjekter som viser at dette fungerer i praksis. Et strålende eksempel finner du midt i Oslo sentrum. I Hausmannsgate står det nybygde kulturhuset Vega Scene med et eget, praktfullt og velfungerende økosystem på taket. Bygget er en suksess som summer av liv, både på innsiden og på taket.

– Det vi har gjort på Vega Scene er rett og slett stort, utstråler en stolt Rune Skeie.

På scenens blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader. Foto: Asplan Viak

– Sammen med en svært ambisiøs oppdragsgiver, ulike fagfolk, forskere og fantastiske samarbeidspartnere har en tomt som har vært økologisk død i over 100 år blitt transformert til et lite økosystem med unik Oslonatur. Frø fra verdifull vegetasjon i Oslos strandsone har blitt til over 8000 planter som nå bor på taket – humler, bier og sommerfugler flyttet rett inn.

Vega Scene vant Oslo bys arkitekturpris i oktober, 2019.

I tillegg til å være en grønn oase, er taket på det stilfulle kulturhuset designet for å tåle ekstreme nedbørsmengder.

– Norges vassdrags- og energidirektorat har egne målestasjoner på taket da dette er det første taket i Norge som kan håndtere fremtidens 20-års regn, sier Skeie.

Kort tid etter at de 8000 plantene ble satt ut på taket, opplevde Oslo nettopp et slikt regnvær.

Foto: Åse Holte

– Her fikk vi virkelig testet teori i praksis. Både tak, jordsmonn og planter fungerte nøyaktig som planlagt.

Og nettopp det å kunne ta unna for ekstreme nedbørsmengder er helt essensielt.

– Klimaet vårt har blitt villere. Ras, flom og oversvømmelser er i ferd med å bli en del av normalen. Dette skaper store kostnader for samfunnet. Dessverre rammer denne utfordringen et raskt økende antall privatpersoner. Etter hver nye nedsbørsrekord, er det Fru Hansen som får kjelleren sin fylt med vann og må se de gamle fotoalbumene flyte rundt, eller familien Jensen som kommer til fukt og råte på hytta, forteller Paus

Han sier videre at vi er nødt til å tenke nytt for å håndtere overvannet.

Kim Haukeland Paus og Rune Skeie. Foto: Asplan Viak

– Det er rett og slett ikke mulig å håndtere de store nedbørsmengdene vi ser i dag i rørsystemene under bakken. Vannet må håndteres lokalt og på overflaten og dette må inn som en naturlig del av byplanleggingsprinsippene. Det er ikke lenger bare vann- og avløpsingeniøren som jobber med overvann. Nå jobber både arkitekten, byplanleggeren, landskapsarkitekten, biologen, byggingeniøren og mange flere med problemstillingen. Det er et veldig interessant fagfelt, med stor innovasjonstakt. Og at overvannshåndtering er aktuelt, ser vi på den økende andel medieoppslag rundt temaet, poengterer Paus.

– Det er blitt en tverrfaglig samfunnsutfordring, som vi i Asplan Viak tar på høyeste alvor.

– Oppskriften på bærekraftig stedsutvikling
Rådgiverrollen handler mye om å planlegge for fremtiden og skape det samfunnet som er best egnet for de som kommer etter oss.

Nylig teamet Asplan Viaks rådgivere seg opp med andre i bransjen og vant den internasjonale miljøkonkurransen Reinventing Cities for å finne ut hvordan storbyer må rigges for å kunne nå Parisavtalens mål om klimagassutslipp.

– I dette prosjektet handlet det nettopp om framtidsløsninger. Vi inngikk i et samarbeid ledet av Mad arkitekter hvor eksperter fra ulike fagfelt ble samlet for å definere en Receipe for Future Living: en ny global standard for bærekraftig stedsutvikling, sier Rune Skeie.

Asplan Viak hadde sine fremste fageksperter innen byøkologi, ombruk, strategisk landskapsplanlegging, klimatilpasning, klimagassreduksjon og mobilitet med i vinnerprosjektet.

– Ved å betrakte området som en del av byens økosystem- og oss som en del av systemet skapte vi et vakkert og meningsfylt gjenbrukslandskap som fanger karbon, håndterer store mengder overvann, utvikler verdifullt artsmangfold, produserer lokal mat og styrker lokalsamfunnet, forteller Skeie entusiastisk.

Og det er nettopp slike prosjekter som gjør at landskapsarkitekten finner at det er liv laga og er kjempeoptimist – til tross for alt.

– Selv om klimaangsten er i ferd med å feste seg hos oss alle, ser vi at et nytt tankesett gir oss nye metoder som kan løse mange av de utfordringene vi som samfunn står overfor. Jeg er overbevist om at vi med enkle grep, som å gi naturen en større plass i urbaniseringen vår, kan gjøre byene og stedene våre himla mye bedre enn det de er i dag.

– Bare se på Vega Scene. Etter å ha vært økologisk dødt under betong og asfalt i 100 år har en gjeng fagfolk og et grønt tak brakt planter og insekter tilbake i løpet av en kort sommer. Så der – der har du årsaken til min optimisme, sier Asplan Viaks landskapsarkitekt Rune Skeie.

Foto: Gitte Paulsbo