For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Et bærekraftig år

Samarbeid er nøkkelen til en bærekraftig utvikling

I Asplan Viak arbeider vi med bærekraft etter FN sin definisjon: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. 

Vi mener at tre forhold må ivaretas for å skape en bærekraftig utvikling: miljø, økonomi og sosiale forhold. Vår ambisjon er at alle oppdragene våre skal gjenspeile dette. En tredelt bunnlinje betyr at vårt ansvar og regnskap ikke bare er knyttet til økonomiske verdier. Det skal også bidra til miljømessig kvalitet og sosial rettferdighet.

I Asplan Viak innser vi også at samarbeid er nøkkelen til en bærekraftig utvikling. Fremtidens løsninger går på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Derfor er vi aktive medlemmer i nettverk som Klimapartnere, Ingeniører uten Grenser, Miljøringen, Næring for klima og Skift, samt FN-nettverkene U4SSC og Global Compact.

Utvalgte høydepunkter innen bærekraft

  • Januar

  • Februar

  • Mai

  • August

  • August

  • August

  • September

  • November

  • November

Januar

Asplan Viak og Ingeniører Uten Grenser inngår samarbeid

Les mer >>

Februar

Asplan Viak er stolt samarbeidspartner til Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019

Les mer >>

Mai

Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse

Les mer >>

August

Sosial bærekraft på agendaen under Arendalsuka

Les mer >>

August

Asplan Viak brøler for klima!

Les mer >>

August

Bygg21-signaturen lansert under Arendalsuka

Les mer >>

September

Konseptutredning klimavennlig mobilitet på Fornebu

Les mer >>

November

Asplan Viak partner i FNs nye framtidslab

Les mer >>

November

Klimakonkurranse på norske universiteter og høyskoler på bakgrunn av Asplan Viak-rapport

Les mer >>

Å planlegge for morgendagens samfunn

Klimakost

Asplan Viak har siden 2007 jobbet med å systematisere arbeidet knyttet til eget miljø- og klimafotavtrykk, både vårt direkte og vårt indirekte utslipp. I vår miljøpolitikk har vi pekt ut følgende viktige områder for vårt interne miljøarbeid: Å tenke effektiv ressursbruk i driften av selskapet, å ha et bevisst forhold til reisevirksomhet, kontorlokaler, transport, energibruk, avfall, materialbruk og utstyr. Styring av innkjøp er en av de viktigste innsatsfaktorer for å forbedre miljøprestasjonen. Asplan Viak har utviklet et komplett verktøy for miljøstyring – Klimakost.  Fra 2018 – 2019 reduserte vi vårt klimafotavtrykk med 7 % pr årsverk og 1,5 % pr omsatt mill NOK.

Asplan Viak sitt klimafotavtrykk

Noen utvalgte bærekraftsprosjekter

SR bank – forplass og fortau, park, gangveg BREEAM Excellent

Les mer >>

Krokstadelva – flomsikring, park og nærmiljøanlegg

Les mer >>

Eiganes skole – første skole i Stavanger med BREEAM NOR sertifiseringen «Very Good»

Les mer >>

Landskapsanalyse i Os kommune

Les mer >>

Mulighetsstudie solceller Trondheim kommune

Les mer >>

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Les mer >>

Statlige forskingsarbeidsplasser i Møre og Romsdal

Les mer >>

Utfordringsbilde og utviklingstrekk for Bamble kommune

Les mer >>

Til neste kapittel

Sporene vi setter

Kapitler