For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Vi i Asplan Viak

Hva er fremtidens kompetansebehov?

Med rekordmange nyansettelser og over 1000 ansatte, ble 2019 året vi fokuserte enda mer på å engasjere oss i fag, samfunnsutvikling og bygge stolthet for selskapet vi jobber i. Vi vet at våre fremtidige medarbeidere vil måtte løse utfordringer vi per i dag ikke en gang har hørt om, og det krever at vi hele tiden forstår hvilke samfunnsendringer vi står ovenfor. Vi skal lage de beste løsningene for mennesker og samfunnet de lever i. Derfor ruster vi oss for en langt bredere fagsammensetting.

Artikkel: Asplan Viak ruster for fremtidens kompetansebehov >>

Sitater fra våre ansatte

Nøkkeltall

Kapitler